twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
22nd January 2020

މިއާމީ ޓްރޭޑާރސްގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

Oct 3, 2015

މާލޭގައި ހިންގާ މިއަމީ ޓްރޭޑާރސްގެ ހޯލް ސޭލް ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

މިއާމީ ޓްރޭޑާރސްއިން މާލެއަށް އެތެރެކުރާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި މިފިހާރައިން ލިބެހުންނާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

:މިއާމީ ރާއްޖެ އެތެކުރާ ބައެއް ބާވަތްތައް

– ބެޓާ ބިސްކޯދު

– ސަން ކޯ ކައްކާ ތެޔޮ 320 ރުފިޔާއަށް ކޭހެއް

– ޑަޗްމިލް 265 ރުފިޔާއަށް ކޭހެއް

– ސަންފުލާވަރ ތެޔޮ 330 ރުފިޔާއަށް ކޭހެއް

– ކައްކާ ތެޔޮ ބޮޑު ހަމެއް 270/-

މިއީ ކޮންމެ ބާވަތްތެއްގެ މުދާ ވެސް 10 ކޭހަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގާނަމަ ކޭހަކުން 5 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެވެ.

މިބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ކެލާޕާ ބިސް ކޯދާއި ރާއްޖެއަށް އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ ޑާނޯ ކިރާއި ޑާނާ ކިރުވެސް މިފިހާރައިން ވިއްކަ އެެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355