twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st September 2019

ރެސިޕީ: ހޭޒަލް ނަޓް ޗޮކްލެޓް ސޮފްލޭ

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 23, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 150 ގ ހޭޒަލް ނަޓް ޗޮކްލެޓް ކްރީމް
  • 2 ބިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބިހުގެ ހުދުބަޔާއި ގޮނބޮޅު ވަކިކޮށްލާ ދެ ތައްޓަށް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހުގެ ހުދުބައި ފޯމަށް ވަންދެން ގިރާށެވެ. ދެން ބިހުގެ ގޮނބޮޅިއާއި ޗޮކްލެޓް ކޮޅާއި ވަކިން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ގިރާފައިހުރި ބިހުގެ ހުދުބަޔާއި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބޭނުންނަމަ ކަޕްކޭކު ތަށި ނުވަތަ ޖޯޑެއްގައި ސޮފްލޭ ފިހެވިދާނެ އެވެ. އެގޮތުން 190 ސެލްސިއަސްގައި 17-15 މިނެޓުވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355