twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th June 2019

ހިރަފުސް ކަޕް މިއަހަރުވެސް މުޅި އަތޮޅަށް

- ހދ އަތޮޅުގެ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ބައިވެރިވެވޭ
- ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000ރ ހުށަހެޅިފައިވޭ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
May 26, 2019

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި ފޯރިގަދަ ހިރަފުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހދ އަތޮޅުގެ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރަނީ ހިރަފުސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެވެ.

މިއީ މި މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ބާއްވާ 12 ވަނަ އަހަރެވެ. ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ކުޅޭ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000/- ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް 5000/- ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައިވެ އެވެ.

ޖޫންމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ގަވައިދު ސޭމް ސްޕޯޓްސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ ޖޫންމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ހިރަފުހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މިއީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤަވާއިދުން ކޮންމެއަހަރަކު ބާއްވާ 11 އަސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މަގުލަސް ކުލަބެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355