twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
16th July 2019

މުލާންގެ ޓްރެއިލާއާއެކު ފިލްމަށް އިތުރު ޝައުގެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް
Jul 10, 2019

ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމުތަކަކީ ކާމިޔާބު ވާނެ ފިލްމުތަކެއްކަން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ފިލްމުތަކުންވެސް ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ.

އަންނަ އަހަރު މާޗުގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުލާންގެ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު މި ފިލްމަށް އިތުރު ޝައުގުވެރިކަމެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބުން މުލާން އަށް ލިބުނު އިރު މުލާން ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމު ވެެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޑިޒްނީގެ ބެލުން ތެރިން އެންމެ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމަށެވެ.

މުލާން ގެ ރޯލުން ލިއު ޔިފެއި ފެނިގެން ދާއިރު އިތުރު ރޯލުތަކުން ޑޯނީ ޔެން އަދި ޖެޓް ލީ ވެސް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ޑިޒްނީ ލައިން އެކްޝަން ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ މިމަހު 17 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ލަޔަން ކިންގެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355