twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
24th August 2019

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jul 14, 2019

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޓިމް އަކީ މާލީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި 20 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޓިމް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ ޔޫކޭ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ ގެ ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.

އިނޮވޭޓް ޔޫކޭގެ ކުރިން ޓިމް މަސައްކަތް ކުރެރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. ޔޫކޭގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޓިމް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ ކުއީން އެލިޒަަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ (ސީބީއީ) އެވޯޑް ލިބިފައެވެ.

ޓިމް ވަނީ ކަހޫޓް ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޓިމް ވަނީ ބޭންކް ޑުބޮއަރ އޮފް ސުވިޒަލޭންޑް އަދި ޔޫކޭގައި ލޯނު ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފޯކްޓުފޯކް ގެ ޗެއަރމަންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355