twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
22nd February 2020

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހްތައް ފާސްވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަން އަންނާނެ: އާތިފް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
Aug 24, 2019
4

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހްތައް ފާސްވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން އަންނާނެކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާތިފް މިހެން ވިދާޅުވީ އޭނާ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެވެ. މިހާރު ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އާތިފް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހްތައް ފާސްވުމުން ކައުންސިލްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އާތިފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފަރެންސްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްލޭން ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށްނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355