twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th November 2019
 

ނޮޅިވަަރަމްގައި އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި އެއްވުމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓާ ދެކޮޅަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަނީ އަޑުއުފުލާ ހިނގާލުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ނޮޅިވަރަމުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ އެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި 600 ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355